Gwarancja

Gwarancja

  1. Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski.
  2. Wszystkie towary posiadają fabryczną gwarancję producenta lub importera.
  3. Czas trwania gwarancji i jej zakres jest różny dla różnych produktów. Wszystkie szczegółowe dane zawarte są w karcie gwarancyjnej załączonej do produktu.
  4. Firma Alpi Service Sp. z o.o.  odpowiada za zgodność towaru z umową przez okres dwóch lat od daty sprzedaży.
GWARANCJA+ri
arborystyka

5. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne, może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres sklepu AlpiService.