Regulamin sklepu

Regulamin

Regulamin internetowego sklepu AlpiService.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem www.AlpiService.pl, prowadzony jest przez firmę  AlpiService Sp. z o.o. z siedzibą w , NIP zarejestrowaną . 

Telefon: 733 222 192
e-mail:  sklep@AlpiService.pl 

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Zakupy w sklepie internetowym www.AlpiService.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby  posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2.2. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu.
2.3. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) i akceptuje jego postanowienia.
2.4. Sklep internetowy www.AlpiService.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2.5. Zamówienia w sklepie internetowym www.AlpiService.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego www.AlpiService.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.6. Ceny podawane w sklepie internetowym www.AlpiService.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem, ze zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. 
2.7. Spółka Alpi Service prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
2.8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
2.9. Produkty sprzedawane przez sklep www.AlpiService.pl  są nowe.

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

 • tylko dostawa
   
 • dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej
   
 • dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej

3.2. Alpi Service będzie dążyć do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia  z zastrzeżeniem, że ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.
3.3. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś – w przypadku płatności kartą lub e-przelewem – z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, po zaksięgowaniu odpowiednich środków na rachunku Alpi Service Sp. z o.o.. prowadzonego w banku
3.4. Przed odebraniem przesyłki Zamawiający powinien zwrócić uwagę na opakowanie, czy nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane Zamawiający może nie przyjmować przesyłki, oraz może w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz powinien niezwłocznie skontaktować się z Alpi Service Sp. z o.o. w celu wyjaśnienia sprawy.
W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Alpi Service Sp. z o.o. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.5. Koszt dostawy został określony w tabeli kosztów:
3.6. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem sklepu internetowego www.AlpiService.pl , pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.


4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne, może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta). 
4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres sklepu Alpi Service
4.3. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie sklep zwróci udokumentowane koszty przesyłki, jednak nie wyższe niż wynikałoby to z cennika Poczty Polskiej. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Do reklamowanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz wskazywać dzień jej wykrycia. 
4.4. Reklamacje rozpatrywane sa najpóźniej w ciągu 14 dni (roboczych) od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. 
4.5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 
4.6. Zamawiający ma prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, którą można uzyskać np. u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów oraz alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie www.uokik.gov.pl 

5. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

5.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) , Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie. W sklepie AlpiService.pl termin ten został wydłużony do 21 dni.
5.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający musi poinformować nas o  swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
www.AlpiService.pl
Adres:
telefon: 733222192
e-mail: sklep@alpiservice.pl
5.3. Zamawiający może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
5.4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 
5.5. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.6. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że otrzymaliśmy wyraźną zgodę na inne rozwiązanie.
5.7. Zwracany towar należy odesłać lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy.
5.8. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.
5.9. Zamawiający odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

6. OCHRONA DANYCH

6.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Alpi Service Sp. z o.o.. (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz w celach marketingowych. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
6.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
6.3. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Firma Alp Service Sp. z o.o.. zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego,
   
 • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
   
 • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
   
 • przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
   

7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.
7.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.